Categories

UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong Day 2

國際單車盛事2018/2019香港世界盃場地單車賽,於1月25至27日於香港單車館舉行。第一次去調景嶺單車場館,第一次見到「牛下女車神」香港隊代表李慧詩!

2018-2019 世界盃場地單車賽 – 香港站
UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong